søndag den 13. oktober 2013

Jeg gjorde det sgu' igen +1

Efter at have repræsenteret Grindsted Sportsfiskerforening ved gårsdagens fiskekonkurrence ville jeg selv på fisketur i dag. Valget stod mellem en tur til åen eller en tur på søen. Da åfiskeriet stopper med udgangen af oktober faldt valget på en tur til åen.
I dag fangede jeg 4 stallinger over 30 cm. Simpelthen helt forrygende på en storslået efterårsdag.

På vej opstrøms.
Jeg startede ved Engsøen for at gå opstrøms for at få noget tørfluefiskeri. Der var dog ingen overfladeaktivitet, så i stedet brugte jeg turen op mod byen til at spotte fisk. Vandet var klart og lyset godt. Allerede under vejbroen stod de første fisk. Masser af småstallinger flokkedes over sandet på det lave vand under broen. Længere opstrøms så jeg et par gode fisk, bl. a. en stor ørred. Ved et dybt hul, hvor grøden svajende dækkede bunden, brugte jeg lidt tid på at kigge ordentligt efter. Efter 1 minuts tid så jeg den, laks eller havørred på mindst 60 cm.
Helt oppe ved roklubben vendte jeg og begyndte på returen nedstrøms. Jeg tog kun et par enkelte kast på det øverste stykke. Det var her, jeg fangede 3 stallinger den anden dag. Der var ingen grund til at forstyrre dem igen. Efter gangbroen gik jeg mere grundigt til værks. Den første huggede midt i et dybt sving. Så, der var altså flere end de førnævnte 3. Så gik det slag i slag. De næste 3 blev fanget på samme måde. Dybt vand efter en grødebusk, hvor fluen kunne synke i den turbulente strøm. Når der så kommer et langsomt, tungt træk er det med stor sandsynlighed en stalling, der har taget fluen.

Her er 3'eren inden afkrogning.
Mellem 3'eren og 4'eren vendte en stor fisk under fluen 2 gange. Anden gang blev vandet sat virkelig i bevægelse. En stalling på 35 cm kan ikke lave så meget ravage, måske jeg havde forstyrret en havørred.
Denne og forrige fisketur har været virkeligt opløftende, må det forsætte til næste år.
Jeg forsatte helt ned forbi Engsøen, men her på det nederste stykke var jeg blevet fiskemæt, så det det blev kun til lidt kastetjat på skrømt.

Vu over Engsøen på vej hjem.
Dagens flue, stadig lidt fugtig, efter hjemkomst.

Ingen kommentarer: