mandag den 26. september 2011

Stallingfiskeri.

Søndagen blev brugt ved Grindsted Å, hvor Grindsted Sportsfiskerforening sammen med DTU Aqua foretog elfiskeri på en ca. 4 kilometer strækning af åen. Det er planen at elfiske den samme strækning gennem en årrække, for at se hvordan stallingbestanden udvikler sig efter at være næsten udryddet. Som bekendt er der stor sandsynlighed for at skarven er årsag til denne tilbagegang i stallingbestanden. Vi kunne heldigvis konstatere, at ikke alle stallinger er blevet ædt.

Elfiskeri i Grindsted Å
På strækningen blev der fanget 17 stallinger mellem 30 og 45 cm, der alle blev udstyret med et PIT-mærke, så fiskene kan genkendes ved kommende befiskninger. Desuden blev der talt adskillige stykker stallingyngel fra i år. Der blev ikke fanget eller set stallinger mellem 10 og 30 cm, så en hel årgang er totalt udryddet. At der overhovedet blev konstateret stallinger er positivt, og tilstedeværelsen af yngel fra i år lover godt for fremtiden. Hvis de kommende vintre bliver af mere normal karakter, hvor skarven kan finde føde på sine normale revirer, er der håb for at stallingbestanden kan nå fordums styrke. På samme strækning af åen har vi ved tidligere års elfiskeri efter laks talt flere hundrede stallinger.

Stalling får indsat PIT-mærke
Det var samtidig glædeligt at kunne konstatere massiv tilstedeværelse af både ørred- og lakseyngel. Yngel der med stor sandsynlighed var naturlig og ikke stammede fra udsætninger.

En af åens stallinger
Det var en flok trætte men også lettere opstemte mænd, der sent søndag eftermiddag kunne pakke alt grejet sammen efter en lang dag ved åen.

Ingen kommentarer: