torsdag den 13. september 2018

To piletræer, en gyvel og .... et styk majskolbe

Det blev udbyttet af mit første forsøg med en 1,5 hånds switch stang. Sådan overordnet set, så gik det ikke skide godt. Ved nærmere eftertanke skulle jeg nok have valgt en bredere å-strækning end den øvre del af zone 4. Her på denne del af åen , der løber gennem Billund Kommune, er der heller ikke slået grøde, så en synkende line fremmer heller ikke succesraten.

Grindsted Å ved Jernbroen
Så vidt jeg husker, så har jeg ikke fisket med en synkende line siden en gang først i 80'erne. Her er der godt nok sket en udvikling siden dengang. Nu har jeg allerede glemt klassifikationen på den line, jeg har valgt at starte med, men den er ikke i den supertunge ende. Men åbunden virkede nærmest som en magnet på linen og straks var den under de svajende grødeklatter osv. Al begyndelse er jo svær, så jeg forsøgte en times tid, men det kom aldrig til at fungere helt godt. Da der endeligt kom en lille smule gang i det, så var jeg ikke opmærksom på landskabet bag mig og så var det majskolben huggede rent på fluen.

De her kan være heldige med at være på modsatte side af åen, ellers....
Så skiftede jeg taktik og fandt 5'eren med flydelinen frem og fiskede ind til mørket faldt på. Det var jo en ren fornøjelse. Jeg må prøve længere nede af åen en anden dag. Et sted, hvor åen er større, hvor switchstangens potentiale kan udnyttes, for kaste, det kan den. Uden brug af megen kraft, så kunne jeg kaste den store flue helt ind i Varde Kommune. Zone 2 måske?

Jeg skal nok lige nævne, jeg så ingen fisk i dag, men vejret var fantastisk. Et par hollændere, jeg forsøgte at tale med havde fisket hele dagen og havde en skøn tid her i Danmark. Jeg mødte dem også i Søndags og de havde købt dagkort til yderligere 2 dage.

Ingen kommentarer: