torsdag den 10. august 2017

Simested Å - endelig....

Efter at have været på fisketur til Simested Å mindst et par gange om året de seneste år, hvor jeg har haft flere nærved og næsten oplevelser med havørreder, så lykkedes det i dag. Jeg fangede en havørred på 75 cm, der blev hængene på krogen.

Havørred 75cm.
Jeg valgte i dag at fiske på stykket ved Borup Hede. Det var her jeg for 40 år siden fangede mine første fisk på flue. Jeg var fremme lidt før kl. 11 om formiddagen og valgte at gå opstrøms og starte ved Skinders Bro. Lige før Brakbjerg kom en 50 cm havørred farende og huggede på krogen, men lige da den skulle fotograferes, vred den sig et par gange og var fri. På det sidste stykke vej ned til P-pladsen skete der ingenting.

Flashfluen, den lille havørred huggede på.

Den lille havørred huggede neden for Brakbjerg ved modsatte bred.
Efter en pause og en sandwich valgte jeg at skifte til en mindre flue og forsatte fiskeriet nedstrøms. Efter en halv time fik jeg fluen godt ind bag et træ, der strakte sig ud over åen fra modsatte bred. Jeg så en stor fisk komme farende ud fra skyggen og vende under fluen, dog uden at hugge. Efter nogle kast henover samme sted uden noget skete, forsatte jeg nedstrøms.

Længst nede træet med skyggen. Den store huggede 100m længere nedstrøms.
Efter 10 minutter så jeg ud af øjenkrogen en vældig bølge helt inde ved bredden på min side af åen. Jeg kastede til modsatte side og lod fluen svinge ind mod standpladsen. Ingenting skete. Et skridt og nok et kast uden noget skete. Et skridt mere og helt i slutningen af kastet sagde, det bare tjok, og der var fast fisk. OK, den er stor den her, tænkte jeg og lagde kraftigt pres på fisken. Langsomt kom den opstrøms mod mig, mens den blev helt nede ved bunden. Jeg kunne se snøren, der var spændt som en pianotråd, skære flere vandplanter i stykker, men fisken kunne jeg ikke se. Da den var ud for mig vendte den og gjorde lidt udløb nedstrøms efterfulgt af et spring helt ud af vandet. OK, den er megastor, tænkte jeg. Kampen bølgede frem og tilbage de næste 5 minutter, inden jeg kunne få fisken helt ind til kanten og med et rask tag i den løbe af med sejren.

Dagens flue. Sort juletræ str. 8.
Min højre arm var efter den hårde kamp helt syret til, men fisken viste sig også at være den største, jeg til dato har fanget på flue. En helt fantastisk oplevelse og endelig tak til Simested Å

Ingen kommentarer: